Forside

Untitled-1

Vi er en aktiv kvindeloge, hvis medlemmer er nuværende og tidligere ansatte indenfor offentlige og halvoffentlige forvaltninger og institutioner.

Vi mødes i logen en gang om måneden, og vort program er meget varieret – såvel med vægt på sociale som kulturelle emner. Logen har intet politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Vi lægger i vort samvær vægt på et gensidigt forpligtende fællesskab og venskab. Vi tilstræber at være et både professionelt og privat netværk for hverandre. Derfor anses det for vigtigt, at så mange som muligt møder op til logens samvær.

Vort motto er “En gang søster altid søster”.